خانه
   
  ارتباط با ما
  ارتباط با اینترنت پرسرعت کرمان
   
    

  مهندسی تباشیر کرمان

  مسعود نخعی

  kerman_tabasheer@parsonline.net

  ۲۴۴۴۳۴۶ - ۰۳۴۱

  ۲۴۴۴۰۰۱ - ۰۳۴۱

  کرمان، بلوار جمهوری، خیابان نخعی، پلاک ۲۵
  گروه نوآوران تباشیر کارمانیا

  محمد نبی پور

  ٢۴٣٨٨۴٣ - ۰۳۴۱

  ٢۴٣٨٨۴٣ - ۰۳۴۱

  کرمان، خیابان امام جمعه، حد فاصل کوچه ۵ و ٧، ساختمان اسپکان، طبقه اول و دوم